Hans Kristian Hønsvall style=

Hans Kristian Hønsvall

President
Hans Asbjørn Fevang style=

Hans Asbjørn Fevang

Visepresident
Kåre Henry Simonsen style=

Kåre Henry Simonsen

Sekretær
Tor Arthur Berg style=

Tor Arthur Berg

Kasserer